1. Meridian: từ 8 – 24 kênh, phù hợp cho các hệ thống nhỏ, phần mềm được tích hợp trong đầu thu
  2. Horizon: 16 – 128 kênh, phần mềm được cài đặt sẵn trong máy tính
  3. Latitude: Không giới hạn số lượng camera quản lý, tùy thuộc theo mô hình hệ thống máy chủ khách hàng xây dựng.

Bảng so sánh các thông số của 3 phiên bản VMS

Giao diện hệ thống:

Các tính năng của phần mềm

Giao diện quản lý camera

Lập lịch ghi hình

Giao diện quan sát camera