Camera hình trụ 5 MegaPixels

Giá: Liên hệ

Camera hình trụ 1 / 2 / 3 MegaPixels

Giá: Liên hệ

Camera hình trụ 8 MegaPixels (Camera 4K)

Giá: Liên hệ

Camera bán cầu 1 / 2 / 3 MegaPixels

Giá: Liên hệ
 

Camera bán cầu 5 MegaPixels

Giá: Liên hệ

Camera bán cầu 8 MegaPixels (Camera 4K)

Giá: Liên hệ

Camera 9MP Multisensor (3x3MP)

Giá: Liên hệ

Camera 12MP Multisensor (4x3MP)

Giá: Liên hệ
 

Camera PTZ 1 / 2 MegaPixels

Giá: Liên hệ

Phần mềm ghi hình Avigilon Control Center

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình 8 kênh Avigilon VMA-AS1-8P2/4

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình 24 kênh Avigilon VMA-AS1-24P09/12

Giá: Liên hệ
 

Đầu ghi hình 16 kênh Avigilon VMA-AS1-16P06/09/12

Giá: Liên hệ

Máy chủ ghi hình Avigilon HD NVR Servers

Giá: Liên hệ

Máy trạm giám sát Avigilon Workstation

Giá: Liên hệ

Máy chủ ghi hình Avigilon HD NVR Premium

Giá: Liên hệ
 

Bàn điều khiển camera PTZ ACC-USB-JOY

Giá: Liên hệ

Bàn điều khiển camera PTZ ACC-USB-JOY-PRO

Giá: Liên hệ