Đầu ghi hình IP camera 8 kênh NE-4080

Giá: Liên hệ

Đầu ghi hình IP camera 16 kênh NE-4160

 • Đầu ghi hình IP camera 16 kênh NE-4160
 • Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 2 kênh NE-2020

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 4 kênh NE-2040

 • Đầu ghi hình IP camera 4 kênh NE-2040
 • Giá: Liên hệ
   

  Đầu ghi hình IP camera 16 kênh NS-2160

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 16 kênh NS-8160

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 16 kênh NS-8165

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 4 kênh NS-1040

  Giá: Liên hệ
   

  Đầu ghi hình IP camera 64 kênh NT-4040

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 64 kênh NT-4040R

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 64 kênh NT-8040R

  Giá: Liên hệ

  Đầu ghi hình IP camera 64 kênh NT-8040RP

  Giá: Liên hệ
   

  Phần mềm ghi hình NUUO Mainconsole

  Giá: Liên hệ

  License chức năng phân tích hình ảnh thông minh SCB-IVS

  Giá: Liên hệ

  License IP camera SCB-IP+

  Giá: Liên hệ

  NUUO DVR Card 4/8/16 kênh

 • NUUO DVR Card 4/8/16 kênh
 • Giá: Liên hệ
   

  Phần mềm quản lý tập trung NCS-BASE

  Giá: Liên hệ

  License kết nối 1 kênh camera NCS-CN-CAM

  Giá: Liên hệ

  License kết nối 1 kênh I/O NCS-CN-IO

  Giá: Liên hệ

  License kết nối 1 kênh IVS NCS-CN-IVS

  Giá: Liên hệ