Ban lãnh đạo Công ty CP Biên Bạc tuyển chọn cán bộ

  Lượt xem:  2651

Ban lãnh đạo công ty CP Biển Bạc rất chú trọng đến nguồn nhân lực, đào tạo nhân lức trong quá trình phát triển của công ty. Chính vì vậy, sáng ngày 30/9/2017, tại Trung tâm đào tạo Biển Bạc, Ban lãnh đạo công ty đã có buổi họp đánh giá hiệu quả của các cán bộ thử việc từ tháng 6-9/2017 nhằm tuyển chọn các cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ Công nghiệp 4.0

Một số hình ảnh trong buổi họp:

Ban lãnh đạo họp đánh giá cán bộ thử việc

Cán bộ Hồ Thị Hà - Trung tâm dịch vụ khách hàng báo cáo thử việc

Cán bộ Ngô Duy Hiến - Nhóm Giải pháp báo cáo thử việc

Cán bộ Lưu Văn Tắc - Phòng Phần mềm báo cáo thử việc

Cán bộ Lê Đình Quý - Phòng Phần mềm báo cáo thử việc

Cán bộ Nguyễn Linh Chi - Phòng Kế toán báo cáo thử việc

 
 
Kiểu gõ: Tắt Telex VNI
 
 
LIÊN KẾT