Đi một ngày đàng - Học một sàng khôn

  Lượt xem:  673

Sáng ngày 4/8/2018, tại Trung tâm đào tạo Biển Bạc, Ban lãnh đạo và các cán bộ Biển Bạc đã có buổi học thuật nghe các báo cáo kết quả đoàn công tác tại Pháp, Ba lan, Taiwan, Úc và đào tạo tại EBS – Ba Lan, Lilin – Đài Loan và chia sẻ của Ông Trần Trọng Vinh – Chủ tịch HĐQT/TGĐ về chiến lược phát triển công ty trong Kỷ nguyên mới.

Một số hình ảnh trong buổi học thuật:

Ông Trần Trọng Vinh - Chủ tịch HĐQT/TGĐ - báo cáo kết quả công tác tại Pháp, Ba Lan, Đài Loan, Úc và chiến lược phát triển công ty trong Kỷ nguyên mới

Kỹ sư Lưu Văn Tắc (áo trắng) - Phòng R&D trình bày báo cáo kết quả đào tạo tại EBS - Ba Lan

Ra mắt cán bộ mới Mr Công Tiến Lâm - Phòng Kinh doanh

Ra mắt cán bộ mới Nguyễn Tiến Thành - Trung tâm dịch vụ khách hàng

 
 
Kiểu gõ: Tắt Telex VNI
 
 
LIÊN KẾT